Lubiatowo

Konsultacje dot. roweru metropolitalnego MEVO

Zapraszamy Państwa na konsultacje diagnozy polityki rowerowej 14 gmin przystępujących do realizacji projektu pn. „Budowa systemu roweru metropolitarnego OM G-G-S”, które odbędą się 30 października (wtorek) w godz. 10:00-14:00 w sali 309 Urzędu Miejskiego we Władysławowie.

W ramach spotkania zostanie powołana Grupa Ewaluacyjna, składająca się z mieszkańców gminy, radnych i pracowników urzędu, której zadaniem będzie zebranie indywidualnych ocen jakości polityki rowerowej w gminie. Ponadto zajmie się opracowaniem 2-letniego planu działań strategicznych, które warto podjąć w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa korzystania z rowerów przez mieszkańców Gminy Władysławowo.

Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa drogą elektroniczną na e-maile: 

a.minkowska@wladyslawowo.ple.potrykus@wladyslawowo.pl lub telefonicznie na numer 58 674-54-80 do dnia 29.10.2018 r. do godz. 15:30.

źródło: wladyslawowo.pl